Koti- ja koulujaos

Koti- ja koulujaos

Fiskarsin koti- ja koulujaos toimii Fiskarsin kyläseuran alla olevana itsenäisenä jaoksena, jonka tavoitteena on edistää Fiskarsin koulussa opiskelevien lasten hyvinvointia sekä mahdollistaa elämyksiä ja kokemuksia, joita normaalissa kouluarjessa ei aina olisi mahdollista toteuttaa. Jaokseen kuuluvat henkilöt ovat koulussa käyvien lasten aktiivisia vanhempia, joiden pääasiallisena tehtävänä on hakea rahoitusta, ideoida ja toteuttaa erilaisia tempauksia sekä tapahtumia koulutoiminnan elävöittämiseksi yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Jaoksen toiminnassa mukana olevat vanhemmat voivat olla mukana toiminnassa omien resurssiensa mukaan ja hyvin pienelläkin panoksella. Hyvinvointi koostuu pienistä puroista, joita sinäkin voit halutessasi lähteä edistämään. Tervetuloa mukaan innokkaaseen, reipasmieliseen ja monipuoliseen toimintaan, jossa lasten etu ja hyvinvointi ovat etusijalla.

Vuoden 2019 aikana aloitettiin yhteistyö Tako ry, Kyläseuran ja Koti- ja koulujaoksen sekä Fiskarin koulun välillä. Yleisestä pohdintatyöryhmästä jaloistui Meidän koulu -projekti, joka toimii itsenäisenä työryhmänä kaikkien toimijoiden alla. Työryhmään kuuluvat Tako ry:n Maria Zitting, Koti & koulujaoksen Emma Heiniluoma, kyläseuran toiminnajohtaja Hanna Räisänen ja Fiskarsin koulun rehtori Anne Koivuporras. Työryhmän tavoittena on koulun oppimisympäristöjen muokkaaminen nykyopetussuunnitelman mukaiseksi, koulun ja oppilaiden viihtyvyyden parantaminen sekä opetustyön tukeminen.