Kyläseura

Fiskars Kyläseura ry

Nämä sivut on tarkoitettu Fiskarsin ruukin asukkaille ja täältä löydät tietoa asumisesta ja elämisestä Fiskarsissa. Matkailuinfoa löydät osoitteesta fiskarsvillage.fi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään asukkaiden viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja toiminta yhdistyksessä ei edellytä jäsenyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdistys järjestää kokouksia sekä harrastus-, huvi- ja kulttuuritilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita irtainta omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä myyntitapahtumia — ote Fiskars Kyläseura ry:n säännöistä.

Fiskars Kyläseura on viime vuosina panostanut voimakkaasti lasten ja nuorten hyvinvointiin ruukissamme. Teemme tiivistä yhteistyötä kaupungin, Fiskars-yhtiön ja MLL:n Fiskarsin paikallisjaoston kanssa. Pyrimme myös alueelliseen yhteistyöhön naapurikylien kanssa.

Yleinen viihtyminen ja sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeässä roolissa Fiskarsin ruukissa. Kieloniemen sauna, kylätila Tako-talolla ja partiokolo ovat ahkerassa käytössä. Niistä on muodostunut tärkeä osa ruukin sosiaalista elämää.

Toritoiminta ja Fiskarsin torin kehittäminen on viime vuosina ollut myös isossa roolissa Kyläseuran toiminnassa. Tori on Kyläseuran merkittävin tulonlähde toiminta-avustusten ohella.

Jos selailet näitä sivuja puhelimella tai padilla, saat sivupalkin näkyviin painamalla pienestä harmaasta nuolesta sivun oikeassa reunassa. Sieltä löytyvät lisätiedot koskien eri toimintoja.