Kyläseuran kuulumisia 1/2022

Fiskars Kyläseura kokousti ensimmäistä kertaa vuonna 2022 9. päivä
sunnuntaina klo 18.00 etänä.

Alkava vuosi näyttää lupaavalta ja arvatenkin kiireiseltä sillä eri säätiöt
ovat viime vuoden lopussa huomioineet niin kyläseuran, että sen jaostojen
avustushakemuksia runsaskätisesti.

Tulevan vuoden toimintoihin kuuluvat perinteisesti nuorisotilan auki
pitäminen, Luovien pajojen lasten tapahtumien järjestäminen ja FC
Saksipotkun treenien jatkuminen. Toritoimintaa pyritään elävöittämään myös
kesäkauden ulkopuolella erilaisten yhteistyöprojektien puitteissa muun
muassa Fiskarsin Marttojen kanssa.

Suurempia yksittäisiä projekteja ovat kevään aikana leikkipuiston
aitaaminen, sekä ulkokuntosalin suunnitteleminen ja rakentaminen
urheilukentälle yhteistyössä Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kuntoportaat
ruukin keskustasta urheilukentälle ovat suunnitelmissa, mutta rahoituksen
hankkiminen niihin kestänee vielä tovin.

Koti- ja koulujaos pyrkii osaltaan edistämään lasten viihtyvyyttä koulussa
eri projektien voimin. Ensimmäinen niistä on suunnattu 1.–2.luokkalaisille
iltapäiväkerhotoimintaan, Sammalmättään satumaisissa seikkailuissa
keskiössä on ryhmäyttäminen ja luonnossa liikkuminen. Toisena on Taidetta
ja turvallisuutta yhdessä -projekti, jonka tarkoituksena on hyödyntää
paikalliskulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia holistiselle oppimiselle.
Projektin aikana syntyneistä teoksista kootaan näyttely koululle.

Myös ympäristöjaosto aloittaa tulevan kevään aikana kolmivuotisen hankkeen.
RUUKIN LUMO:n tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden edistäminen Fiskarsin
Ruukissa, vieraslajitorjunta ja nurmikosta niityksi- pilottihanke, josta
Ympäristöjaosto tiedottaa tarkemmin tulevan kevään aikana.

Kyläseura on marraskuussa palkannut kaksi kyläavustajaa, joista Keijo
työskentelee pääasiallisesti Fiskarin koululla avustaen erilaisissa
talonmiehentehtävissä niin pihalla kuin sisätiloissakin.
Ruukkilaisille jo pari vuotta sitten tutuksi tullut *Pepe Kalliomäki*
hoitaa perinteitä kyläavustajan tehtävää ja häntä voi puhelimitse tilata
hoitamaan erilaisia jokamiestason töitä kotiin ja pihalle numerosta *044
551 0470 (arkisin klo 8.00 – 16.00)*

Kyläseura toteutti myös loppu vuodesta kyläkyselyn, jonka satoa käydään
parhaillaan läpi. Vastausprosentti oli hallituksen mielestä hyvä.
Vastaukset ja tulleet ideat ja ehdotukset otetaan huomioon nyt kun vuoden
2022 budjettia laaditaan.

Kiitämmekin kaikkia vastanneita!

Kokouksen lopuksi keskusteltiin ja heiteltiin ideoita toritoimintaan
liittyen ja käytiin läpi mm. joulumarkkinoista saatua palautetta, joka oli
kaiken kaikkiaan positiivista, vaikka kova pakkanen aiheuttikin myyjille
omat haasteensa. Myös tulevaa kesätyöllistämisprojektia pohdiskeltiin
alustavasti ja uutta toimintamallia nuorten työnhakuprosessiin tullaan
kehittämään tammikuun aikana.

Lopuksi sovittiin, että kyläseuran seuraava kokous pidetään sunnuntaina
6.2.2022. Jos päästään pitämään kokous livenä, aloitettaneen kello 17
(paikka selvinnee myöhemmin), jos etänä, niin kello 18 alkaen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.