Kyläseuran kuulumisia 1/2022

Fiskars Kyläseura kokousti ensimmäistä kertaa vuonna 2022 tammikuun 9. päivänä sunnuntaina klo 18.00 etänä.

Alkava vuosi näyttää lupaavalta ja arvatenkin kiireiseltä sillä eri säätiöt ovat viime vuoden lopussa huomioineet niin kyläseuran, että sen jaostojen avustushakemuksia runsaskätisesti.

Tulevan vuoden toimintoihin kuuluvat perinteisesti nuorisotilan auki pitäminen, Luovien pajojen lasten tapahtumien järjestäminen ja FC Saksipotkun treenien jatkuminen. Toritoimintaa pyritään elävöittämään myös kesäkauden ulkopuolella erilaisten yhteistyöprojektien puitteissa muun muassa Fiskarsin Marttojen kanssa.

Suurempia yksittäisiä projekteja ovat kevään aikana leikkipuiston aitaaminen, sekä ulkokuntosalin suunnitteleminen ja rakentaminen urheilukentälle yhteistyössä Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kuntoportaat ruukin keskustasta urheilukentälle ovat suunnitelmissa, mutta rahoituksen hankkiminen niihin kestänee vielä tovin.

Koti- ja koulujaos pyrkii osaltaan edistämään lasten viihtyvyyttä koulussa eri projektien voimin. Ensimmäinen niistä on suunnattu 1.–2. luokkalaisille iltapäiväkerhotoimintaan, Sammalmättään satumaisissa seikkailuissa keskiössä on ryhmäyttäminen ja luonnossa liikkuminen. Toisena on Taidetta ja turvallisuutta yhdessä -projekti, jonka tarkoituksena on hyödyntää paikalliskulttuurin tarjoamia mahdollisuuksia holistiselle oppimiselle. Projektin aikana syntyneistä teoksista kootaan näyttely koululle.

Myös ympäristöjaosto aloittaa tulevan kevään aikana kolmivuotisen hankkeen. RUUKIN LUMO:n tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden edistäminen Fiskarsin Ruukissa, vieraslajitorjunta ja nurmikosta niityksi- pilottihanke, josta Ympäristöjaosto tiedottaa tarkemmin tulevan kevään aikana.

Kyläseura on marraskuussa palkannut kaksi kyläavustajaa, joista Keijo työskentelee pääasiallisesti Fiskarin koululla avustaen erilaisissa talonmiehen tehtävissä niin pihalla kuin sisätiloissakin.
Ruukkilaisille jo pari vuotta sitten tutuksi tullut *Pepe Kalliomäki*
hoitaa perinteitä kyläavustajan tehtävää ja häntä voi puhelimitse tilata hoitamaan erilaisia jokamiestason töitä kotiin ja pihalle numerosta *044 551 0470 (arkisin klo 8.00 – 16.00)*

Kyläseura toteutti myös loppuvuodesta kyläkyselyn, jonka satoa käydään parhaillaan läpi. Vastausprosentti oli hallituksen mielestä hyvä. Vastaukset ja tulleet ideat ja ehdotukset otetaan huomioon nyt kun vuoden 2022 budjettia laaditaan.

Kiitämmekin kaikkia vastanneita!

Kokouksen lopuksi keskusteltiin ja heiteltiin ideoita toritoimintaan liittyen ja käytiin läpi mm. joulumarkkinoista saatua palautetta, joka oli kaiken kaikkiaan positiivista, vaikka kova pakkanen aiheuttikin myyjille omat haasteensa. Myös tulevaa kesätyöllistämisprojektia pohdiskeltiin alustavasti ja uutta toimintamallia nuorten työnhakuprosessiin tullaan kehittämään tammikuun aikana.

Lopuksi sovittiin, että kyläseuran seuraava kokous pidetään sunnuntaina 6.2.2022. Jos päästään pitämään kokous livenä, aloitettaneen kello 17 (paikka selvinnee myöhemmin), jos etänä, niin kello 18 alkaen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.