Kyläseuran kuulumisia 2/2022

Kyläseura kokousti 13.2.2022 klo 16.00 Cafe Bar Pesulassa.

Asialistalla olivat muun muassa vuosikokousasiat, joita on menestyksekkäästi edistetty heti alkuvuodesta, niin että aineistot saatiin jo lähetettyä toiminnantarkastajalle. Toimintasuunnitelmaa ja budjettia kuluvalle vuodelle laaditaan parhaillaan ja sen laatimisessa otetaan huomioon kyläkyselyssä saadut vastaukset ja toiveet ruukkilaisilta. Keskusteltiin myös siitä, että koulujen lomien ajaksi olisi hyvä saada lisää aktiviteettia — esimerkiksi hiihtolomalle 2023.

Vuosikokous päätettiin pitää sunnuntaina 27.3 kello 18.00 Kylätilalla.

Vuosikokousasioiden jälkeen siirryttiin keskustelemaan muista asioista. Pohdittiin muun muassa tarvetta saada lisää roskiksia yläruukin puolelle. Asia nostetaan esiin jälleen yhtiön kanssa.

Käytiin läpi Nuorten kesätyöllistämisprojektin tilannetta ja päätettiin uudistaa kesätyönhakua nuorten osalta niin että 14-17-vuotiaiden työpaikkoja rajataan selkeämmin. Pienemmille lapsille ja nuorille kehitetään oma työllistymiskanava. Heitä tullaan jatkossa kannustamaan omaaloitteisuuteen ja yrittäjyyteen. Vuoden 2022 Kesätyöllistamisprojektin työpaikat ja nuorten yrittäjyysprojekti pyritään julkaisemaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Seuraavaksi käytiin läpi torin tilannetta. Halukkaita torikojujen vuokraajia tulevalle kaudelle on ilmoittautunut viisi. Näistä uusia on kolme, vanhoja tuttuja kaksi. Yksi koju on siis vielä vapaana/varattavissa.

Tiedotettavissa asioissa olivat Yläruukin kaava, joka on hyväksytty. Kaava mm. mahdollistaa rakentamista museon ja navetan välisille alueille sekä uudet liikennejärjestelyt panimolle. Toisena kohtana olivat Gästerbyntien ja Slickon sillat, joita ollaan uusimassa. Kyläseura on huolissaan siitä, että suunnitelmissa on modernit sillat, jotka eivät kunnioita perinteitä. Asiaa edistetään kaupungin suuntaan yhdessä yhtiön kanssa.

Tulevaisuuden suunnitelmissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on keskusteltu Lastenkartasta, jota työstetään edelleen ja josta tiedotetaan, kunhan kartta edistyy sille asteelle, että jotakin tiedotettavaa on.

Ulkokuntosali ja kuntoportaat projekti edistyy. Kaupungin kanssa on pidetty palaveri ja on todettu, että ulkokuntosali voidaan rakentaa urheilukentän reunalle. Tavoitteena on saada valmista jo kesän 2022 aikana. Kuntoportaiden toteutukseen tarvitaan vielä merkittävästi lisää rahoitusta. Päätettiin tutkia Leader-rahoituksen hakemista hankkeelle.

Toiminnajohtaja osallistuu Raaseporin Kylätreffeille. Raaseporin kylät (kyläseurat) ovat kokoontumassa ja ajatuksena olisi luoda tiiviimpää yhteistyötä kylien ja kaupungin välillä.

Keskusteltiin Eskonpäivästä ja sovittiin että jatkossa vuosittain Eskon nimipäivänä 12.6. lämmitetään Eskonpäivän sauna, joka kunnioittaa pitkäaikaisen Fiskars kyläseuran puheenjohtajan ja saunaprojektissa vahvasti mukana olleen Esko Brotheruksen muistoa.

Kokous päätettiin kello 17.50.