LUMO

2023 TOIMINTAKERTOMUS
RUUKIN LUMO
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Fiskarsin Ruukissa
vieraslajitorjunta ja nurmikosta niityksi- pilottihanke


Aktiivinen vieraslajitorjunta jatkui ruukissa yhteistoimin. Ympäristöjaosto sai 10 000 euron avustuksen von Julinin säätiöltä hankkeen jatkamiseen. Etanaryhmä johon kuului Camilla Moberg, Hanna Rinne, Tuulia Minkkinen, Karoliina Norkola ja Anna Kamara ohjasi hanketta. Anna Kamara toimi hankkeen palkattuna vetäjänä. Etanaryhmä kokoontui 15.2 ja 18.10, muuten viestittiin whatsapp-ryhmän kautta. Fiskars yhtiöstä oli mukana Eija Sulkava ja Ruusupavusta Anne Väinämö. Hankkeessa oli töissä ryhmänvetäjänä Aurora Saarikorpi ajalla 5.6-31.8 yht. 169h. Työpartiossa työskenteli kyläseuran kautta kolme koululaista yhteensä 233h, Signe Ylitepsä ja Unna Lintervo 5.6-29.6 ja Tedy Lemmetti 31.7-11.8,
.
ESPANJANSIRUETANA ensimmäinen hankevuosi antoi lupaavia tuloksia espanjansiruetanan suhteen. Toinen vuosi näytti että rutiinit alkavat jo toimia mutta ongelma ei ole vielä selätetty. Uusia ongelma-alueitakin löytyi. Ne ovat alueita, joissa on korkea kasvullisuus kuten Puimalan ja navetan välisellä alueella. Kasvustojen matalana pitäminen onkin osoittautunut tärkeimmäksi työksi etanantorjunnassa. Tämän jälkeen etanoita on mahdollista kerätä ja myös esim. varikset niitä syövät. Tänä kesänä emme saaneet ankkoja töihin. Useanvuoden tiedotus tuntuu kuitenkin menneen perille ja asukkaat aktivoituivat mm. Suutarinmäessä keruu- ja raivaustyöhön Tuulia Minkkisen opastuksella. Hanke lainasi työkalut ja tarjosi myös koululaisia aputyövoimaksi. Eija Sulkava teki valtavasti työtä pitääkseen Fiskars yhtiön joutomaat niitettynä. Etanapakastin oli toiminnassa ja sinne kertyikin paljon etanoita. 25.5-16.7 järjestettiin etanatempaus johon osallistui 10 kerääjää/ryhmää. Kaikki osallistujat palkittiin lahjakorteilla ja muilla lahjoituksilla. Elokuun lopussa löytyi toinen vieraslajietana, mustapääetana Suutarinmäeltä. Sitä on löytynyt vasta pieneltä alueelta ja sen torjunta alkoi saman tien. Talkoita ei järjestetty tänä vuonna. Sen sijaan LUMO-kesätyöntekijä keräsi etanoita heinä-elokuussa ja Lennu Auran pitkäaikainen ja ahkera keruutyö, yli 8000 etanaa tänä vuonna, Peltorivillä ja Isidorintien alueelle palkittiin. Varovasti arvioiden etanapakastimeen kertyi etanoita noin 150 kg. Koko ruukin alueelle etanoita on kerätty kymmeniä tuhansia kappaleita. Painetta leviämiseen on Ruukin Konttorin ja Kivitalon suuntaan. Hyvä tieto on että joen toisella puolella ei ole edelleenkään yhtään etanahavaintoa. Molempien etanalajien esiintyminen päivitettiin Tuulia Minkkisen toimesta kartalle.


VIERASLAJI kasvien poisto oli kesätyöntekijöiden päätyö. Lajikohtaiset ohjeet kasvien hävittämiseen
tiedotettiin myös kylän sähköpostilistalla silloin kun työ oli ajankohtainen. Työpartio (1-2 nuorta ja
ryhmänvetäjä) kitki kaikki JÄTTIPALSAMI esiintymät (17 kpl) kolmeen kertaan. Nämä esiintymät alkavat olla hävitetty. Kasvia esiintyy vielä jonkin verran pellolla Konkakummussa ja Järnvikintiellä. LUPIINEJA poistettiin kesäkuussa. Nuoret kaivoivat niitä talikolla ylös useamman kuution. Poistetut lupiinit kompostoitiin. Kohteina olivat viimevuotisten luonnonsuojelualueiden lähellä olevien Hasselbackan ja Torbyn alueiden lisäksi uudet alueet joen eteläpuolella, Järnvikintien sillalta Puistomäkeen asti. Hälleforsin- ja Marskintiellä, Puistomäessä ja tenniskentän ympäristössä kaivettiin metsän puolelle levinneitä lupiineja. Opintiellä poistettiin koulun sekä
jääkiekkokaukalon ympäriltä lupiineja niittämällä ja ajamalla ruohonleikkurilla. Asukkaiden tonteille ei menty. Säästötiellä asukkaat innostuivat poistamaan lupiineja Hanna Rinteen ja Tiina Karimaan kannustuksella. Työtä on syytä jatkaa ensi vuonna. Konkakummussa viljelijä niitti lupiineja pellon reunoilta, Robert Lindholmin viestit pellon vuokraajille tuottivat tulosta. Kurtturuusun osalta ei saatu poistopyyntöjä. Lajin suuremmat esiintymät ovatkin ruukissa muiden kuin yksityisten ihmisten pihoissa.


Nurmikosta niityksi-opintopiiriin osallistui yhteensä 13 osallistujaa kolmella eri kerralla (2.5. 17.5 ja 17.8). Opintopiiri perusti monivuotisen niityn Fiskarsin vanhan sairaalan nurmikolle. 200 neliön niitty kylvettiin toukokuussa ja loppukesällä saatiinkin ihailla kukkia. Vieraslaji info-tilaisuus järjestettiin 24.4 Lukaalilla. Tilaisuuteen osallistui 9 henkeä. Vieraslajiesitteitä oli jaossa Ruusupavussa ja Galleria Siriuksessa.


Toinen vuosi osoitti että uudet käytännöt kuten etanapakastin ja joutomaiden niittäminen alkava tulla rutiineiksi. Ilahduttavaa oli asukkaiden aktivoituminen ainakin Suutarinmäessä ja Säästötiellä. Etanankeruussa riitti edelleen työtä ja myös tunnistusavulle oli tarvetta. Palkattu etanakerääjä oli tänä kesänä tarpeen.


Lämmin kiitos ahkerille kesätyöntekijöille, kaikille etanankerääjille ja muille vieraslajityössä mukana oleille.


Yhteistyötahot:
Fiskars -yhtiö
Billnäsin Ruukin kiinteistöt
Raaseporin kaupunki
Raaseporin vieraslajiverkosto
Ruusupapu