Luovat pajat

Luovat Pajat


Luovien Pajojen toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja toteuttaa jokavuotisia, laadukkaita lasten, nuorten ja koko perheen kulttuuritapahtumia. Palaute tapahtumista on ollut innostunutta, ja niistä monipuolisine työpajoineen on pidetty paljon. Myös tapahtumien kantavat teemat kuten lasten ja aikuisten yhdessä tekeminen sekä kierrätys- ja luonnonmateriaalien monipuolinen hyödyntäminen ovat toteutuneet hyvin. Tapahtumat ovat olleet kaikille avoimia ja maksuttomia. Päätapahtuma on vuosittain järjestetty Luovat pajat -festivaali kesä-heinäkuun vaihteessa.

Luovat Pajat on järjestänyt koko perheelle suunnattuja taide-, käsityö- ja kulttuuritapahtumia jo vuodesta 2015, jolloin Fiskarsin kylän äidit järjestivät ensimmäisen vapaaehtoisvoimin toteutetun festivaalinsa Fiskarsin leikkipuiston viereisessä omenapuupuistossa. Vuonna 2017 toiminnan vakiinnuttua perustettiin Luovat Pajat ry.

Vuonna 2019 yhdistyksen toiminta siirrettiin Fiskars Kyläseura ry:n alaisuuten hallinnollisista syistä. Tämän jälkeen Luovat Pajat on toiminut Fiskars Kyläseura ry:n alla itsenäisenä jaostonaan. Luovat Pajat -jaostolla on oma hallitus, joka on vastannut kokonaisuudessaan Luovien Pajojen toiminnan suunnittelusta, tapahtumien järjestämisestä sekä apurahojen hakemisesta ja suuntaamisesta jaoston toiminnan eri osa-alueisiin.

Luovat pajat -toimijoita ovat taidekasvattajat:

Annika Lintervo, Inka Yli-Tepsa, Pia Nieminen, Tiina Tuunanen ja Hanna Utriainen.