Toimintaohjeet

Torin esittely

FISKARS KYLÄSEURA ry VASTAA:

 • Torialueen suolauksesta ja säännöllisestä siivoamisesta
 • Toripaikkojen merkitsemisestä ja vuokrauksesta. Vain Fiskars Kyläseura ry voi vuokrata toripaikkoja edelleen. Kaikenlainen toripaikkojen uudelleenvuokraus, siirtäminen ja luovuttaminen ilman Fiskars Kyläseura ry:n lupaa on kielletty.

TORIVALVOJA

 • Torivalvoja on torilla torimyyjiä varten ja hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa toriin liittyvissä asioissa klo 8–12 välisenä aikana. Mikäli torivalvoja ei ole paikalla voi hänelle soittaa numeroon 040 708 0816
 • Torivalvoja vastaa siitä, että torikauppiaat noudattavat toriohjeistusta.
 • Torivalvojalla on oikeus poistaa torilta myyjä joka ei noudata ohjeistusta, viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, myy tuotteita jotka kilpailevat Fiskars Shopin tuotteiden kanssa, vahingoittaa toriympäristöä tai muuten aiheuttaa käytöksellään haittaa muille torimyyjille tai torikävijöille.
 • Torivalvojalla on oikeus siirrättää väärin parkkeerattu ajoneuvo pois torialueelta.

TAPAHTUMAT

 • Kesän aikana torialueella voidaan järjestää erilaisia tapahtumia. Mikäli koko tori on tapahtuman käytössä osoittaa torivalvoja torimyyjille tapahtuman ajaksi muun myyntipaikan. Tai jos vain osa torista on tapahtuman käytössä, jaetaan vapaana olevat toripaikat myyjien kesken saapumisjärjestyksessä.

TORILLE SAAPUMINEN JA MYYNTIAIKA

 • Torin vapaa myyntiaika on klo 7–18.
 • Kausiyyjien on oltava paikalla klo 11.00 mennessä. Jos varattua paikkaa ei ole lunastettu klo 11.00, voi torivalvoja luovuttaa paikan toiselle.

SIISTEYS JA YMPÄRISTÖ

 • Torimyyjä on velvollinen huolehtimaan myyntipaikkansa siisteydestä,
 • sekä noudattamaan tässä suhteessa voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita.
 • Torimyyjät saavat käyttää torin kierrätyspistettä lajitelluille jätteille. Toriliiterin takaa löytyy sekajäteastia joka on torimyyjien käytössä.
 • Viheralueilla ei ole myyntipaikkoja, eikä niille saa parkkeerata.

MYYNTIKALUSTEET

 • Torikatostelttojen tulee olla valkoisia.
 • Myyntikalusteiden tulee olla siistejä ja tarkoituksenmukaisia.
 • Myyntikalusteet eivät saa olla muovisia.
 • Myyntipöytään/toripaikkaan liittyvän kyltityksen tai muun rekvisiitan on oltava asiallisia, siistejä ja tarkoituksenmukaisia sekä ruukin miljöötä ja ympäristöä kunnioittavia.
 • Kaikenlaiset omat liikenteenohjauskyltit, aidat ja rakennelmat ovat kiellettyjä
 • Auto tai peräkärry ei saa toimia myyntikojuna, eikä niitä saa pitää toripaikoiksi merkityllä alueilla.

PYSÄKÖINTI

 • Torimyyntialuetta ei saa käyttää torimyyjien paikoitusalueena.
 • Torimyyjien autoille on merkitty erillinen parkkipaikka myyntipaikkojen taakse torin laitaan, maksimi automäärä siellä on n. 15 kpl. Jos paikat loppuvat kesken, on loput autot vietävä torialueen vieressä olevalle parkkipaikalle.
 • Muihin kuin merkityille paikoille parkkeeratut autot voidaan määrätä siirrettäviksi tai ne voidaan hinauttaa pois.
 • Kaikki autot ja peräkärryt täytyy olla vietynä niille osoitettuun parkkiin klo 11.00 mennessä
 • Tapahtumien aikana toralueella ei saa olla myyntiaikana minkäänlaisia ajoneuvoja tai peräkärryjä, vaan ne on parkkeerattava torivalvojan osoittamalle paikoitusalueelle.
 • Elintarvikemyyjien autot saavat tarvittaessa poikkeusluvan torivalvojalta.
 • Pysäköintimääräysten rikkominen voi johtaa torimyyntipaikan menettämiseen.

MYYNTITUOTTEET

 • Fiskarsin torilla myytävien tavaroiden/tuotteiden on oltava vanhaa tavaraa, antiikkia, vintagea, käsitöitä, oman tilan tuotteita, luomutuotteita, reilunkaupan tuotteita tms.
 • Uusien, teollisesti valmistettujen tuotteiden myynti torilla on kielletty.
 • Torilla ei saa myydä sellaisia tuotteita, jotka ovat suoraan kilpailevia tuotteita Fiskars Shopin tuotteiden kanssa.
 • Myyntituotteiden tulee olla laadukkaita.

LUVAT JA MÄÄRÄYKSET

 • Elintarvikkeita tai muuta luvanvaraista toimintaa harjoittavilla myyjillä tulee olla asianmukaiset terveystarkastajan/muun viranomaisen ohjeistuksen mukaiset luvat. Ruuan myynti torilla on sallittua vain poikkeusluvalla.

Ohjeistus on laadittu vuonna.2020 Fiskars Oyj:n kanssa tehdyn vuokrasopimusksen ehtojen pohjalta. Fiskars Kyläseura ry varaa oikeuden muutoksiin.