Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

YLEISTÄ
Fiskars Kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on esitys yhdistyksen tavoitteista tulevalle kaudelle. Kyläseuran hallituksen kokoonpanolla ja -työskentelyllä pyritään varmistamaan jatkuvuutta ja aktiivisuutta taaten siten yhdistyksen asema yhtenä ruukin keskeistä toimijoista ja kehittäjistä.

HALLITUS
Hallitus valitaan vuosikokouksessa maaliskuussa 2022. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä 4-10 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Toiminnanjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin. Hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksen sääntöjen mukaan Kyläseura on avoin kaikille ruukkilaisille ja muille Fiskarsin ruukista kiinnostuneille, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen jäsenet. Jäsenmaksusta päättää vuosikokous – tähän mennessä jäsenmaksua ei ole peritty. 

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Useille ydintoiminnoille on omat toimikuntansa. Kyläseurassa toimii tällä hetkellä Saunatoimikunta, Kalastus- ja luontokerho, Luovat pajat, Koti- ja koulujaos, Ympäristöjaos, Fc Fiskarsin Saksipotku sekä Koirakerho.

YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistyksen talous on riippuvainen toritoiminnasta ja saunasta saatavista tuloista sekä avustuksista eri toimintoihin.

VUOKRAVASTUUT
Kyläseuralla on vuokrattuna Kylätila TAKO ry:ltä (määräaikainen sopimus vuoteen 2039), Partiokolo (toistaiseksi voimassa oleva) ja tori (määräaikainen sopimus vuoteen 2025) Fiskars Oyj:ltä. Kieloniemen maanvuokrasopimus on voimassa vuoteen 2031. Koirapuiston maanvuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Hasselbackan kaivon käyttösopimus on voimassa vuoteen 2036 asti. Maanvuokrasopimuksista ei ole vuotuisia maksuja.

TOIMINNAN SISÄLLÖLLISIÄ TAVOITTEITA 2022:
Kaiken Kyläseuran järjestämän toiminnan tavoitteena tulee olla ruukkilaisten viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen sekä yhteisten etujen/asioiden ajaminen. 

Kyläseura pyrkii huomioimaan päätöksissä kaikenikäiset ruukkilaiset.

KIELONIEMEN SAUNA JA SAUNATOIMIKUNTA
Kiukaan lämmitysluukkuja korjataan keväällä 2022, samoin pesuhuoneen lattia tullaan uusimaan. Saunatoimikunnan puheenjohtaja vahvistetaan toimikunnan oman esityksen pohjalta vuosikokouksessa.
Saunavuoroja pyritään järjestämään kesäkaudella ainakin kahden viikon välein ja myös uusien lämmittäjien koulutusta heti keväällä kelien salliessa.

JUHLAT SEKÄ TAPAHTUMAT
Kyläseura järjestää perinteen mukaan ilmaisia, kaikenikäisille ruukkilaisille sopivia tilaisuuksia. Juhlista perinteisin ja tärkein on Kuubamot elokuussa, mutta myös muita tapahtumia järjestetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja vuoden 2022 tavoitteena on ottaa kyläkyselyssä 2021 saatujen vastausten perusteella lisää tapahtumia ja juhlia ohjelmaan. Näitä ideoimaan haetaan työryhmään.

Vuonna 2022 on tarkoitus järjestää Juhannuksena kokoperheen kahvikutsut ja Kuubamot elokuussa Baklurassa. Yhteistyössä eri jaostojen kanssa järjestettäviä juhlia ja tapahtumia suunnitellaan pidettäväksi kevään ja syksyn aikana, muun muassa koululaisten Koronan karkoitus kekkerit keväällä ja Back to School-bileet syksyllä ovat ainakin suunnitelmissa. Uuden vuoden vastaanotto Lukaalilla 31.12.2022 pyritään järjestämään taas vuoden tauon jälkeen.

RETKET
Vuonna 2022 on tarkoituksena järjestää yhteistyössä Fiskarsin kotiseutuyhdistyksen/Fiskarsin museon kanssa retki Jokioisiin tutustumaan pienoisrautatie- ja veturitoimintaan.

ULKOKUNTOSALI JA KUNTOPORTAAT
Kyläseura keskustelee ja edistää kevään aikana Raaseporin kaupungin kanssa ulko kuntosalin rakentamista Fiskarsin urheilukentän yhteyteen. Rahoitusta on saatu Karjaa-Pohjan Säästöpankkinsäätiöltä ja Sophie von Julinin säätiöltä. Lisärahoitusta niin ulko kuntosalin kuin kuntoportaidenkin toteuttamiseen tullaan hakemaan Pomovästiltä ja muista avustuslähteistä.

LEIKKIPUISTO
Fiskarsin leikkipuiston peruskorjaus aloitettiin keväällä 2021. Korjauksen toteutti Puuha Oy Raaseporin kaupungin tilauksen perusteella, yhdessä kaupungin ja Fiskars kyläseuran hankkiman rahoituksen turvin. Kyläseuran toteutti leikkilaivan maalauksen ja tilasi kulkuväylille portit. Keväällä 2022 saadulla lisärahoituksella toteutetaan aidat puiston ympärille. Fiskars yhtiö tulee poistamaan osan puistoa kiertävästä kasvillisuudesta, niiltä osin kuin aidanteessa kasvaa haitallisiin vieraslajeihin kuuluvaa kurtturuusua.

TORITOIMINTA
Kyläseuran toiminnan rahoitus perustuu edelleen toripaikkojen myynnistä saatavaan tuloon. Torikojujen myötä torille on saatu uudenlaisia tori ja tapahtuma tarjontaan. Kesälle 2022 suunnitellaan Fiskarsin Marttojen kanssa yhteistyössä järjestettävä Kierrätystori, sekä perinteinen Antiikkitori ja erilaisia lasten ja nuorten toritapahtumia. Maaliskuussa järjestetään yhteistyössä Pohjan Gurujen kanssa Maalismarkkinat ja yhteistyötä ruoka toreista pyritään ylläpitämään myös syys- ja joulutoreilla. Kyläläisten omia PopUp-ravintolatapahtumia pyritään järjestämään alkukesästä. Parannuksia torin toiminnallisuuteen ja fasiliteetteihin tehdään yhteistyössä Fiskars Oyj:n kanssa. 

KYLÄTILA
Kylätila on lasten ja nuorten toiminnan keskipiste. Järjestettyä toimintaa on kevät- ja syyskautena neljänä-viitenä päivänä viikossa. Lisäksi Kylätilaa vuokrataan kokoontumis- ja juhlatilana kyläläisille. Koronaepidemian vaikeutettua Kylätilan käyttöä, päätettiin vuokrata tila asuinkäyttöön kesäksi 2021 ja samaa suunnitellaan myös tulevalle kesälle 2022, sillä kylätilan käyttö kesäaikana on ollut vähäistä ja vuokratuloilla Kyläseura voi kattaa tilasta aiheutuvia kuluja tehokkaasti.

NUORISOTOIMINTA
Kyläseuran ylläpitämälle lasten ja nuorten ohjatulle toiminnalle on saatu Sophie von Julinin säätiön apuraha vuoteen 2023 saakka. Kyläseura järjestää tiistaista torstaihin alakoulu-ikäisille ja perjantai-iltaisin yläkoulu- ja lukioikäisille nuokkaritoimintaa. Maanantaisin Kylätilalla toimii MLL:n järjestämä Perhekerho. Lasten ja nuorten nuokkaritoiminnan lisäksi Kyläseura pyrkii järjestämään erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja kerhoja ja tapahtumia. Partiolippukunta Polaris kokoontuu Partiokololla ja Perhepartion osalta Kylätilalla. Partiokololla oleva Biljardisali muutettiin vuoden 2021 aikana Bändikämpäksi ja nykyisin sielä kokoontuvat Olli Karin vetämät koululaisbändit kahtena päivänä viikossa, iltaisin ja viikonloppuisin tilaa varaavat bändit itsenäisesti omaan harjoitteluun.

Nuorisotoiminnan kehittämissuunnittelma 2024-2029, eli tällä hetkellä käynnissä olevan apurahakauden jälkeen, käynnistetään kevään 2022 aikana. Ajatuksissa on koota työryhmä pohtimaan nuorisotoiminnan kehittämiskohteita ja painotuksia niin, että pystytään laatimaan avustushakemus toiminnan jatkosta. Tavoitteena on tällä hetkellä löytää keinoja ammattitaitoisen ohjauksen ja työnohjauksen saamiseksi, sekä lasten ja nuorten päivä- ja iltatoiminnan kehittämiseksi.

Nuorten kesätyöllistämisproketi käynnistetään maaliskuussa 2022, jolloin haetaan noin 16:sta  14-17-vuotiasta nuorta erilaisiin kesätyöpaikkoihin Fiskarsin ruukissa. Kuluvan vuoden työpaikoissa korostuu yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja kylän sekä luonnon hyvinvointi.

Vuonna 2022 lanseerataan myös nuorten yrittäjyyttä kannustava Kesäduuniyrittäjyys-projekti, jossa lapsia ja nuoria kannustetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan oman pienimuotoisen yritystoiminnan perustamista. Kyläseura avustaa nuorten projekteja erilaisin keinoin.

TIEDOTUS JA YHTEISTYÖ
Kevään 2022 aikana pyritään saamaan valmiiksi kyläseuran uuden internetsivut. Toiminnanjohtaja jatkaa vuonna 2021 käyttöön otettua tapaa kirjoittaa Kyläseuran kuulumisia sähköpostitiedotteen aina hallituksen kokouksen jälkeen päätetyistä ja keskustelusta olleista asioista kyläläisten tietoon. Jaostot tiedottavat itse omasta toiminnastaan, mutta toiminnanjohtaja avustaa tarvittaessa tiedotuksessa ja yhteisissä projekteissa kerrottaessa. Kyläseuran, nuorisotoiminnan, saunan ja torin some-kanavia käytetään ahkerasti nopeatempoiseen tiedotukseen ja mainontaan aina tarvittaessa.

Tiedottamista ja yhteistyön tiivistämistä tehdään muiden Fiskarsilaisten toimijoiden, Fiskars yhtiön/Villagen ja Raaseporin kaupungin kanssa, niin yleisellä tasolla kuin käynnissä olevien projektien ja kehittämishankkeiden tiimoilta. Toiminnanjohtaja osallistuu Raaseporin Kyläfoorumin kokouksiin neljästi vuodessa ja niissä pyritään yhteistuumin muiden Raaseporin kylien kanssa viemään kylien toiveita ja tarpeita eteenpäin ja välittämään viestiä myös kaupungin suuntaan.

LUONTO- JA KALASTUSKERHO
Jos tilanne sallii niin osallistutaan alueen yhdistysten pilkkikisoihin. Myös aiemmin suunniteltu Sepon moottorikurssi järjestetään halukkaille kun tilanne sallii. Keväällä koitetaan järjestää siitakesienten ymppäyskurssi ja syksyllä sitten “tavallisen” sienestyksen jatkokurssi, eli syvennytään hiukan harvinaisempiin lajeihin. Tehdään retkiä ja nautitaan Fiskarsin ja Suomen luonnosta, suppauksesta, veneilystä ja kalastuksesta. Toivottavasti päästäisiin keväällä myös siikaongelle.

KOIRAKERHO
Fiskarsin Koirakerho ylläpitää ja huoltaa koirapuistoa. Koirapuistolla on epävirallinen WhatsApp-keskusteluryhmä, jossa halukkaat voivat jutella ja tiedottaa, yhteislenkeistä, koiratreffeistä ja toiminnasta. Fiskars yhtiön kanssa on sovittu että he hoitavat jatkossa koirapuiston nurmikon leikkuun.


YMPÄRISTÖJAOSTO
ETANA- JA VIERASLAJITORJUNTA FISKARSISSA 2022
Etanatyöryhmä jatkaa ympäristöjaoston alaisuudessa aktiivista vieraslajitorjuntaa yhteistyössä Fiskars yhtiön puistopuolen Eija Sulkavan sekä Ruusupavun Anne Ollilan kanssa.

Saimme avustusta von Julinin säätiöltä Ruukin LUMO- vieraslajihankkeen ja nurmikosta niityksi pilottihankkeen toteuttamiseen. Lisäksi haimme puuttuvaan osaan rahoitusta Raaseporin kaupungilta. Anna Kamara toimii hankkeen vetäjänä.

Ruukin LUMO- hanke
TAVOITTEET
Torjua espansiruetanaa ja vieraskasvilajeja Fiskarsin ruukissa. Jatkaa tiedotusta niin että kukaan ei enää vahingossa levitä vieraslajeja luontoon tai mahdollista espansiruetanoiden siirtymistä uusille alueille tai omaan pihaan. Tehdä käytännön torjuntatyötä espansiruetanan torjumiseksi niin että sen esiintymisalueen laajeneminen saadaan pysähtymään.

Torjua valittuja vieraslajeja: jättibalsamia, lupiinia ja kurtturuusua. Jättipalsamia raivataan koko ruukin  alueella, lupiinin poisto aloitetaan yksittäisistä esiintymistä ja luonnonsuojelualueiden lähellä olevista esiintymistä (Hasselbacka, Torsbyn katajaketo). Kurtturuusun poistoon kotipihoista tarjotaan apua ikäihmisille.

Lisätä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja opitaan miten sitä voi edistää perustamalla niityn kotipihaan nurmikosta niityksi- opintopiirissä.

TOIMET
·        Etanankeruutalkoot huhti-toukokuu ja elo/syyskuussa

·        Koululaispartio (yli 14 v.) kesätöissä kesä-heinäkuussa etanoiden ja vieraslajien (jättipalsami, lupiini) torjunnassa. Mahdollisesti mukana myös pienemmät koululaiset oman innostuksen mukaan, maksu per etanoilla täytetty maitopurkki periaatteella.

·        Lupiinitalkoot Torsbyssä – kesäkuun lopulla?

·        Kylätalkkari menossa mukana tarvittaessa raivaustöissä ja kurtturuusun poistossa.

·        Espanjansiruetanoiden ja vieraslajikasvien kartoitustyö jatkuu. Etanahavainnot [email protected]

·        Nurmikosta niityksi opintopiiri- kokoontuu 4 kertaa huhti-elokuussa.

TIEDOTUS
·        Tapahtuu ruukin sähköpostilistan välityksellä. Etanainfo- ja muistutus keväällä, etanatalkoot torstaisin toukokuussa sekä elo/syyskuussa. Lisäksi lajikohtaista tietoa vieraslajeista silloin kun niiden torjunta-aika on ajankohtainen.

·        Voiko hankkeesta ja talkoista tiedottaa myös Kyläseuran fb-sivun kautta?

·        Vieraslajiesitteitä on jaettavaksi 100 kpl.

·        Tiedotustilaisuus Lukaalilla huhtikuussa. Eija Sulkava kertoo miten vieraslajitorjunta näkyy ruukin hoitotoimenpiteissä. Lisäksi tietoa hankkeesta.

·        Olemme verkostoituneet Raaseporin vieraslajiverkoston kautta muihin toimijoihin.

KOTI- JA KOULUJAOS
Koti- ja koulu jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022 pitää sisällään monenlaisia projekteja ja pitkiä hankkeita, joiden keskiössä on yhteisöllisyys, yhteistyö ja positiivisella tavalla toimintoja edistävä työskentely. KKJ:n toiminnan tarkoituksena on toimia kodin ja koulun yhteistyöväylänä sekä toimia tukena Fiskarin koululle ja koulussa opiskeleville lapsille ja heidän perheilleen. Toiminnan avulla mahdollistetaan tasapuolisesti kaikille koululaisille normaaliarjesta poikkeavia elämyksiä, tapahtumia tai kulttuurikokemuksia.

Toteutettavat projektit:

 • Satumaisen sammalmättään seikkailut (3000€) toteutetaan keväällä 2022. 1-2. luokkalaisten ryhmäyttävä retki-ja työpajaprojekti, jossa oppilaat pääsevät viikottain koulun jälkeen yhdessä retkille luontoon ja lähiympäristöön, sekä vaikuttamaan piha-alueen viihtyisyyteen mm. kasvilavojen rakentamisella ja kasvien kasvatuksella ja lähimetsän majakylän rakentelulla. Pajumaja toteutetaan koulun nurmialueelle Tako Ry:n toiveesta. Projektin keskiössä on ryhmäyttäminen, yhteisöllisyys ja ympäristökasvatus.
 • Taidetta ja turvallisuutta yhdessä projekti (9’000€) toteutetaan kevät & syksy 2022. Koulun luokka-asteet pääsevät osallistumaan eri taiteilijoiden ja käsityöläisten järjestämään työpajaan kevät- ja syyslukukaudella. Projektivastaavat Elina Lassmann-Klee ja Anne Ollila, tiiviissä yhteistyössä koulun ja taiteilijoiden kanssa. 
 • Koulun kirjaston kehittämiseen saatu apuraha 1’500€, käytetty tammi-maaliskuussa yhteensä noin 100 kirjan ostoon.
 • MLL:n rahoittama koulun pitkäaikaisen kehittämisen MEIDÄN KOULU projekti starttaa keväällä 2022 yhteistyössä koulun, Tako Ry:n ja Fiskars kyläseuran kanssa. Tämän puitteissa pidetään kuukausittaiset yhteistyöpalaverit työryhmän kanssa ja Emma toimii hankkeessa projektijohtajana, pr-vastaavana ja vastaa yhteistyökontakteista projektin osapuolten välillä. 

Vuoden 2022 aikana startataan kolme erilaista projektia:

1) Meidän koulun mokkiprojekti (jatkuu varmasti useamman vuoden)

2) Meidän koulun kaakeliprojekti (toteutuu vuoden 2022 aikana)

3) Meidän koulun tapettiprojekti, josta sivutuotteena valmistetaan julisteita ja kortteja myyntiin (toteutuu vuoden 2022 aikana)

Muita hankkeita ja ideoita toteutettavaksi:

 • Fiskars yhtiöltä saksien, lapioiden ja muiden tarvikkeiden anominen koululle
 • Koulun metsään toteutettava etätyöskentely kota
 • Keväällä 2022 jaettavat stipendit koululaisille (20€/luokka-aste) ja lasten tsempparipalkinnot (jäätelöt?)
 • Opettajien ja työntekijöiden muistamiset keväällä 2022
 • Tulevien 2 luokkalaisten koulumatkaa turvaavat pyöräilykypärät rahoitetaan Taidetta ja turvallisuutta projektiin saadusta apurahasta. 
 • Aikoinaan saadun teatterirahan käyttö MLL 1000€, kiertävä teatteri, ulkoilmateatteri tai musiikkiesitys?
 • KKK (koronan karkotus kekkerit) kevät Disco Bakluran lavalla toukokuussa 2022. Disco, esiintyjä, herkkuja ja hyvää meininkiä. Tätä varten haetaan apurahaa MLL maaliskuun haussa.
 • Vanhempainilloissa KKJ toiminnan markkinointi. Lisää aktiivisia jäseniä tarvitaan toimintaan mukaan. 
 • Halloween Disco syksyllä 2022
 • Osallistuminen Maan Maut tapahtumiin. Esimerkiksi maaliskuussa kahvila kojulla sekä myöhemmissä Maan Maut tapahtumissa voidaan kahvilatoiminnan lisäksi myydä uusien Fiskarsin koulun oppilaiden tekemiä julisteita ja kortteja.
 • Osallistuminen antiikkimarkkinoille esim kahvila kojulla ja mikäli uudet julisteet ja kortit ovat jo silloin valmiit, voidaan myös myydä näitä tapahtumassa.
 • Osallistuminen Joulumarkkinoihin esim kahvila kojulla sekä uusien tulevien julisteiden ja korttien myymistä
 • Apurahojen hakemista uusiin mahdollisiin hankkeisiin ja lisärahoituksen saamista Meidän Koulu hankkeelle. Mm. Ulkona pihan kunnostamiseen hankittavaa lisärahoitusta ja etätyöskentely ja oppilashuollon mökkien saamiseksi lisää tukea. 
 • Meidän Koulun Mökkiprojekti myös yhteistyössä kesän 2022 Mökkibiennaalen kanssa, jonka avulla voidaan hankkia lisärahoitusta mökkien toteutukselle.
 • Kevätlukukaudelle 3 palaveria ja syyslukukaudelle 3.

KKJ toiminnan keskiössä on yhteistyö toiminnan ylläpitäminen kouluun ja heidän kanssaan avoimen kommunikaatioväylän pitäminen. Yhteistyötä koulun kanssa ylläpidetään kuukausittaisilla palavereilla ja aktiivisella keskustelulla Wilman, sähköpostin ja tekstiviestien muodossa. Koulun yhteistyön lisäksi pidetään Fiskars Kyläseura ja Tako Ry aktiivisesti toiminnassamme mukana kuukausipalavereiden muodossa. Yhteistyötä lisätään myös Fiskars Yhtiön ja MLL Fiskarsin kanssa. Suunnitelmissa on myös yhteistyön lisääminen Pohjan kirkonkylän koulun kanssa. 

FC FISKARSIN SAKSIPOTKU
1. Seuran ideologia, tavoitteet ja valmennuksen prinsiipit
2. Joukkueet ja treenaaminen
3. Toimeenpaneva tiimi
4. Valmentajien tuki ja koulutus
5. Tapahtumat
6. Peliasut
7. Hankinnat
8. Kentän kunnostaminen
9. Rahan haku

1 Seuran ideologia, tavoitteet ja valmennuksen prinsiipit
Ideologia
FC Fiskarsin Saksipotku perustettiin tarjoamaan Fiskarsin ja Pohjan sekä lähiseutujen ala-aste -ikäisille lapsille kylän kokoinen ja näköinen jalkapalloharrastus. Halusimme lasten pystyvän omassa kylässämme säännölliseen ja tavoitteelliseen liikuntaharrastukseen, jolle ei olisi esteenä vanhempien varallisuus tai kuljetusmahdollisuudet kauas treeneihin ja peleihin. Johtoajatuksena on myös se, että taataan lasten kehittyminen jalkapallossa sekä joukkueurheilutaidoissa, mutta että jalkapalloharrastus ei ole niin vakavaa että lapset eivät ehtisi muuta harrastaa, eikä ryppyotsaisuus karsi osallistujia. Haluamme pitää kynnyksen seuraan liittymiseen matalana. Kaikki ikäryhmiin kuuluvat tytöt ja pojat otetaan mukaan treenaamaan yhdessä, sekajoukkueissa. Säännöllistä liikuntaharrastusta ei ollut tarjolla Fiskarsissa 2019 kun Saksipotku perustettiin.

Tavoitteita
Saamme lapset liikkumaan ja innostumaan urheilusta. Tarjoamme vakavissamme vaihtoehdon tietokoneella pelaamiselle ja älypuhelimille. Erityisesti tällä hetkellä, kun kahden vuoden ajan korona-rajoituksiin vedoten lasten harrastuksia on rajoitettu ja lasten liikkuminen on vähentynyt, me toimimme jatkossakin aktiivisesti ja keskeytyksettä, kuten tähänkin asti. Luomme kylän tiimin ja hengen: sekä aikuiset että lapset pelaa futista samalla ajatuksella ja arvoilla. Lasten harrastus voi jatkua yläasteikäisestä alkaen aikuisten joukkueessa. Tai alueen muissa joukkueissa. Pyrimme olemaan kasvattajaseura.

Valmennuksen prinsiipit
1. Unelma: Haluamme saavuttaa toimivat joukkueet, jotka pelaavat pelejä.
2. Tärkein tehtävämme: a) innostaminen b) kannustaminen c) merkityksen luominen 3. Tavoitteemme: lapset liikkuvat, tekevät ja oppivat
4. Arvomme: a) ME-henki b) huumori c) respect

2 Joukkueet ja treenaaminen
Vuonna 2022 lähtee käyntiin seuramme neljäs toimintavuosi. 2022 meillä treenaa edelleen 2 joukkuetta. Esikouluikäiset – 2. lk tytöt ja pojat sekä 3. lk – 6. lk tytöt ja pojat. Isojen joukkue treenaa kaksi kertaa viikossa, talvikaudella maanantaisin ja perjantaisin Påminnen hallissa, kesällä Fiskarin urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin. Pienten joukkue treenaa keväällä 2022 kerran viikossa koulun liikuntasalissa torstaisin. Kesällä kaksi kertaa viikossa Fiskarin urheilukentällä maanantaisin ja torstaisin. Aikuisten futisjoukkueen kanssa yritämme tänä vuonna yhteistyötä uudelleen kesäkaudella, ja toivomme jonkin yhteisen tapahtuman tai toiminnan lähtevän liikkeelle, esim. yhteiset treenit.

3 Toimeenpaneva tiimi
Isojen joukkueen vastuulliset valmentajat ovat Timo Mikkonen ja Iida Äijö. He vuorottelevat treenien vetämisessä. Pienten joukkueen vastuullinen valmentaja on Sampo Daniel. Kesäksi on lupautunut valmentajaksi Viltsu, kuten viime vuonnakin, Varavalmentajina toimii Santtu Lintervo, Hale Heikkilä ja Rasmus Surakka. Olemme kuitenkin valmiita rekrytoimaan uusia valmentajia mukaan. Joukkueen johtajana sekä yhteyshenkilönä kyläseuraan päin jatkaa Anne Juntunen. Etsimme tiimiimme tänä vuonna ruotsinkielentaitoista seurasihteeriä.

4 Valmentajien tuki ja koulutus
Otamme yhteyttä palloliittoon. Valmentajamme tarvitsevat myös ajanmukaista koulutusta ja taitojen ylläpitoa. Vinkit lasten valmentamiseen tämän päivän reilussa ja kannustavassa urheiluhengessä ovat tervetulleita. Timo Mikkonen jakaa tietoa, jota itsekin aktiivisena jalkapallon harrastajana mm. Fiskarsin Saksipotkun aikuisjoukkueessa päivittää valmentaja-veljeltään. Iida Äijö jakaa tietojaan aktiivisena Tammisaaren naisten 4 -joukkueen pelaajana sekä pedagogina. Valmennustiimi muotoili kesän 2021 aikana seuramme säännöt nähtäväksi joukkueille ja vanhemmille. Noudatamme niitä.

5 Tapahtumat
Urheilukentän kunnostustalkoot on suunniteltu huhtikuulle. Mukana sekä kaupungin työntekijöitä että mahdollisimman paljon joukkkueen vanhempia. Pyrimme järjestämään kesä-heinäkuussa ainakin 2 ottelua esim. BK:n ja Inkoon kanssa sekä isojen että pienten joukkueille. Järjestämme lisäksi Saksipotkupäivän Fiskarin urheilukentällä elokuussa, yhteistyössä kaupungin kanssa (Fredrika Åkerö), jolloin lapset pelaavat ystävyysottelut lähiseudun joukkueiden kanssa. Myös aikuiset pelaavat kutsuvierasottelun. Tapahtumassa on lastenkonsertti ja puffetti. Fiskarsin kylän tapahtumissa, kuten Maan maut, sekä omissa peleissämme voimme pitää puffettia varainkeruumielessä sekä myydä joukkueen fanituotteita. Kesäkauden lopuksi pyrimme järjestämään joukkueille kiitokseksi kaudesta matkan futismatsiin joko Turkuun tai Helsinkiin isolle areenalle. Lähdemme bussilla ja kustannamme eväitä mukaan. Mahdollisesti perheet mukaan.

6 Peliasut
Ennen kesäkautta tilaamme peliasuja uusille pelaajille sekä päivitämme vanhojen peliasut oikean kokoisiksi. Mietimme joukkueen valmentajille ja muille aikuisille treenitakkien tms hankkimista.

7 Hankinnat
Joukkueen varusteet kaipaavat päivitystä ja lisäystä. Hankimme lisää palloja kesäksi, koko 4 Jokainen valmentaja tarvitsee oman ensiapupakkauksen. 4 kpl Jalkapallopumppu 2-3 kpl Valkotaulutusseja Joukkueelle oma viiri, jaetaan vastustajalle heidän kotikentällään. Tarvikekassi pienten joukkueelle

8 Kentän kunnostaminen
Yhteistyö Raaseporin kaupungin vapaa-aikapäällikön Fredrika Åkerön kanssa on perustettu syksyllä 2020. Sittemmin Kyläseura on ottanut asian kantaakseen. Kyläseura hoitaa nurmikonleikkuun ostosopimuksella kaupungilta. Yhteiset talkoot on sovittu huhtikuulle, kts kohta 5. Mukana sekä kaupungin työntekijöitä että mahdollisimman paljon joukkkueen vanhempia. Kaupunki on myöntänyt mm. vesipisteen tarpeen kentällä. Asiaa edistettäneen vuonna 2022. Anne Juntunen neuvotteli edes väliaikaisen valaisun vetämisestä urheilukentälle sponsorointisopimuksen muodossa Raaseporin Energian edustajan kanssa. Lopputulos oli kuitenkin, että koska kenttä on kaupungin omistuksessa, yksityisellä yhtiöllä ei ole intressejä tällöin sponsoroida.

9 Rahan haku
Anne Juntunen hakee tänäkin vuonna seuralle rahaa ja pitää huolta budjetista. MLLn sponsorointi on tästä vuodesta eteenpäin pysyvää, sitä ei enää haeta erikseen. Tämän lisäksi tulemme hakemaan rahaa ainakin Von Julinin säätiöstä, VBOsta sekä Raaseporin kaupungilta. Perimme jäsenrekisterissä olevilta perheiltä 40 € pallomaksun tänäkin vuonna.

LUOVAT PAJAT
Luovat Pajat, joka on Fiskars Kyläseura ry:n alla toimiva jaosto, toteuttaa monipuolista kulttuurifestivaali- ja taidepajatoimintaa kaikenikäisille. Luovien Pajojen tavoitteena on tukea ja kehittää lasten- ja nuorten kulttuuria, nostaa kulttuurin arvostusta ja tuoda se kaikkien ulottuville. Kantavina teemoina jaostolla ja sen tapahtumissa ovat yhdessä tekeminen sekä kierrätys- ja luonnonmateriaalien monipuolinen hyödyntäminen. Luovat Pajat haluaa antaa kaikenlaisille perheille ja nuorille varallisuustasosta ja kulttuuritaustasta riippumatta mahdollisuuden osallistua tapahtumiin, tutustua toisiinsa ja viettää aikaa yhdessä. Tapahtumat ovatkin kaikille avoimia, maksuttomia ja esteettömiä. 

Luovat Pajat tuottaa ja toteuttaa lapsille, lapsiperheille ja nuorille suunnattuja tapahtumia pääasiassa Fiskarsin luonnonkauniilla ruukkialueella. Tapahtumat ovat joko omia kokonaisuuksia tai ne toteutetaan yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa osana muita isompia tapahtumia. 

Tiedotus ja tapahtumien mainostus hoidetaan paikallislehdissä, Fiskarsin ruukin kokonaistiedotuksen yhteydessä sekä tapahtumatuottajien www-sivuilla ja muussa sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Luovat Pajat toimittaa esitteitä ja julisteita toiminnastaan julkisille paikoille, kuten leikkipuistojen, kirjastojen, neuvoloiden, nuorisotalojen ja kauppojen ilmoitustauluille. 
Toiminnan tavoitteet:
1. Lisätä lasten- ja nuortenkulttuurin näkyvyyttä.
2. Vahvistaa ja vakiinnuttaa lasten- ja nuortenkulttuurin asemaa.
3. Tukea lasten ja nuorten oikeutta omaan kulttuuriin.
4. Tukea lasten, aikuisten ja nuorten yhdessä toimimista.
5. Tukea luovaa ajattelua ja kädentaitojen harjoittelemista sekä antaa ideoita kierrätys- ja luonnonmateriaalien monipuolisesta käytöstä.
6. Innostaa uuden kokeilemiseen.
7. Vahvistaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.
8. Työllistää paikallisia nuoria. Toiminnassa nuoret otetaan mukaan kehittämään paikallista kulttuuritoimintaa ja he saavat arvokasta työkokemusta.

Tapahtumien toteuttaminen:
Vuodelle 2021 Luovat Pajat on suunnitellut 7 tapahtumaa, jotka toteutetaan Covid-19 tilanne ja sen vaatimat erityisolosuhteet huomioiden. Tapahtumat järjestetään ulkona osanottajarajoituksin, turvavälejä noudattaen. Tapahtumat toteutetaan niillä avustuksilla ja apurahoilla, jotka jäivät käyttämättä vuonna 2020 Kovid-19 – tilanteen vuoksi.

Luovien Pajojen toiminnan tarkoituksena on ollut tuottaa ja toteuttaa jokavuotisia, laadukkaita lasten, nuorten ja koko perheen kulttuuritapahtumia. Palaute tapahtumista on ollut innostunutta, ja niistä monipuolisine työpajoineen on pidetty paljon. Myös tapahtumien kantavat teemat kuten lasten ja aikuisten yhdessä tekeminen sekä kierrätys- ja luonnonmateriaalien monipuolinen hyödyntäminen ovat toteutuneet hyvin. Tapahtumat ovat olleet kaikille avoimia ja maksuttomia.

Luovat Pajat on järjestänyt koko perheelle suunnattuja taide-, käsityö- ja kulttuuritapahtumia jo vuodesta 2015, jolloin Fiskarsin kylän äidit järjestivät ensimmäisen vapaaehtoisvoimin toteutetun festivaalinsa Fiskarsin leikkipuiston viereisessä omenapuupuistossa. Vuonna 2017 toiminnan vakiinnuttua perustettiin Luovat Pajat ry. Vuonna 2019 yhdistyksen toiminta siirrettiin Fiskars Kyläseura ry:n alaisuuten hallinnollisista syistä. Tämän jälkeen Luovat Pajat on toiminut Fiskars Kyläseura ry:n alla itsenäisenä jaostonaan. Luovat Pajat -jaostolla on oma hallitus, joka on vastannut kokonaisuudessaan Luovien Pajojen toiminnan suunnittelusta, tapahtumien järjestämisestä sekä apurahojen hakemisesta ja suuntaamisesta jaoston toiminnan eri osa-alueisiin.

Vuonna 2021 Luovat Pajat pystyi järjestämään kaksipäiväisen Luovat pajat -festivaalin sekä Fiskarsin elämystorstain taidetapahtuman Covid-19 tilanteen takia. Taidepainotteinen festivaali sekä Fiskarsin elämystorstain taidetapahtuma suunniteltiin ja toteutettiin ulkona heinäkuun alussa osanottajarajoitukset ja turvavälit huomioiden.

Vuoden 2021 kevään aikana investoimme varaston kalustoon: hankimme varastointimateriaalia, hyllylevyjä ja säilytyslaatikoita. Lisäksi ostimme tapahtumateltan.

Vuoden 2021 toteutuneet tapahtumat Fiskarsin Ruukissa:
1. LASTEN LUOVAT PAJAT -FESTIVAALI (3.7.-4.7.2020) Fiskarsin leikkipuiston viereisellä nurmialueella, omenapuupuistossa. Tapahtuma toteutui jo kuudetta kertaa. Mukana tapahtumassa oli ohjattuja käsityö- ja taidepajoja yhteensä kolme ja lisäksi oli yksi itseohjautuva paja:
– kankaanpainanta (hedelmäpussi)
– maalaustelineillä maalaustyöpaja
– hyönteishotelli
– makramee punonta
Pajoissa apuohjaajina oli Fiskars Kyläseura ry:n ja MML Fiskarin paikallisosaston yhteistyössä palkkaamia nuoria kesätyöläisiä.
Osallistujia tapahtumassa oli noin 150; lapsia, nuoria ja aikuisia.

1. LUOVAT PAJAT -FESTIVAALI 3.-4.7.2021 Fiskarsin leikkipuiston viereisellä nurmialueella, omenapuupuistossa. Tapahtuma toteutui jo kuudetta kertaa. Mukana tapahtumassa oli ohjattuja käsityö- ja taidepajoja yhteensä kolme ja lisäksi oli yksi itseohjautuva paja:
– maalaustyöpaja
– hyönteishotelli
– makramee punonta
– keppinukkepaja
– pienoisteatteripaja

Pajoissa apuohjaajina oli Fiskars Kyläseura ry:n ja MML Fiskarin paikallisosaston yhteistyössä palkkaamia nuoria kesätyöläisiä. Ohjaajia tapahtumassa oli 5. Osallistujia tapahtumassa oli noin 160; lapsia, nuoria ja aikuisia.

2. LUOVAT PAJAT -ELÄMYSTORSTAI 22.7.2021 Fiskarsin leikkipuiston viereisellä nurmialueella, omenapuupuistossa. Tapahtuma oli osa Fiskarsin elämystorstai -tapahtumia, jotka järjestettiin kesän 2021 aikana Fiskarsissa yhteistyössä Fiskarsin kyläseuran ja Fiskars oyj:n kanssa.
– Makrame-solmupaja
– Maalauspaja
Ohjaajia pajoissa oli 3, osallistujia noin 100.

tapahtumat vuonna 2021:

3. Kierrätys kimaltaa
-joulukoristetyöpaja
– Kaikenikäisille suunnattu tunnelmallinen joulupaja, jossa tehdään jouluaiheisia koristeita kierrätysmateriaaleista.

Tulevat tapahtumat vuonna 2022:

1. LUOVAT PAJAT
-nuortentapahtuma Fiskarsin skeittipuistossa
– Tapahtuma järjestetään toukokuun aikana.
Mahdollinen yhteistyö paikallisten jaostojen ja yhdistysten kanssa.

2. LUOVAT PAJAT -FESTIVAALI 2022
– 2-päiväinen festivaali vuoden 2022 kesä-heinäkuun vaihteessa, paikkana Fiskarsin leikkipuiston viereinen nurmialue. Ohjaajina 5 henkilöä.

3. KOULUN TAIDEPAJAT
– Tapahtumapäivä järjestetään Fiskarin koululla syyskuun alkupuolella 2022.
– koulun alkuun ryhmäyttämisen tukemiseen suunnatut taidepajat oppilaille.

4. JOULUPAJA
– Kaikenikäisille suunnattu tunnelmallinen joulupaja, jossa tehdään jouluaiheisia koristeita kierrätysmateriaaleista.