Vieraslajijätteen hävittäminen

Yleisiä ohjeita vieraslajeista löytyy kotisivuilta tiedotustilaisuuden diasarjasta. Tietoa on tarjolla runsaasti myös netissä mm. seuraavilla sivuilla

www.vieraslajit.fi
https://www.martat.fi/puutarha/vieraslajit/haitalliset-vieraslajit/

VIERASLAJIJÄTTEEN HÄVITTÄMINEN

Etana-alueiden puutarhajätteen hävittäminen – Jos tontilla on nähty espanjansiruetanoita tai mustapääetanoita, lehdet ja muu puutarhajäte pussitetaan ja viedään suljetuissa pusseissa poltettavaan sekajätteeseen Karjaan jäteasemalle. 

Rosk`Roll ottaa maksutta vastaan vieraslajijätettä poltettavaksi yksityishenkilöiltä, kun se tuodaan henkilö- tai pakettiautolla tai peräkärryllä.

ÄLÄ vie muualle mitään maa-ainesta, lehtikasoja, kompostia eikä kasveja. Näin estetään etanoiden ja munien  kulkeutuminen uusille alueille ja kunnan kompostilehtikasoihin.  Sama koskee juurenpaloista tai siemenistä leviäviä haitallisia vieraslajeja kuten tattaria. 

IMG_20230614_lupiinikomposti2.jpg

Lupiinien versot ja typpipitoiset juurakot voi myös kompostoida mullaksi. Kun komposti käännetään kahdesti, palaminen tapahtuu tasaisesti. Kuva Anna Kamara.

Pidetään yhdessä huolta omasta lähiympäristöstä!

Poistetaan vieraslajeja ja estetään niiden leviäminen omalta tontilta.

Näin turvataan paikallisten kasvien ja pörriäisten säilyminen.

Älä vie mitään puutarhajätteitä luontoon.

Luonto kiittää!